LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ŻUŁAWY I MIERZEJA
NIP: 5792179393

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
Polska


Adres e-mail: ggola@indygo.com.pl
Numer telefonu: 509396900

Podmiot wpisany do REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ pod numerem 0000313796 przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.